Основен » ХОРА » Смирение Люли

Смирение Люли

ХОРА : Смирение Люли
Френският композитор Жан-Батист Люли

Жреците не одобряваха творбите на Жан-Батист Лули и често ги наричаха „дяволска музика“. След като изповедникът му стигна дотам, че се съгласи да му даде опрощение само при условие, че ще изгори всичко, написано за новата опера Ахил и Поликсен. Люли смирено се подчини на молбата на изповедника и му връчи партитурата, която изгори с голямо удоволствие.

Един от най-добрите покровители на композитора разбрал за това и започнал да го изобличава:

„Батист какво чувам! Казват, че повярвахте на глупостите на свещениците и изгорихте новата си опера. "> Композиторът прошепна назад:

"Тихо, мосю, успокой се, имам копие на партитурата."

Препоръчано
Оставете Коментар